Community Events and Resources

Cooking Matters Class 2021

JOIN US FOR A FREE ONLINE EDUCATION SERIES!

ALL SESSIONS ARE FROM 6:00P.M. -7:00 P.M.

1/27 : Family Meals Learn to plan and prepare quick, budget-friendly, and chaos-free meals at home. 

2/02: Making Recipes Work for Your Family Learn to adjust recipes to maximize your current food resources and meet your family’s needs.  

2/09: Food Storage and Safety Learn to maximize food resources, store or preserve your fresh foods  safely, and avoid numerous grocery store trips. 

2/16: Snacking Learn to make smart choices about the snacks you serve and involve kids in snack preparation. 

2/23: Kids in the Kitchen  Learn to work together with the kids to make healthy  meals and snacks that everyone will enjoy. 

For questions or register please contact Silvia Barajas at 970-867-9606/ 970-467-4974 or silvia.barajas@morganfamilycenter.org

1/27: Comidas Familiares Aprenda a planificar y preparar comidas rápidas, económicas y sin caos en casa 

2/02: Recetas Aprenda a ajustar recetas para maximizar sus recursos alimentarios actuales y satisfacer las 

necesidades de su familia. 

2/09: Almacenamiento de Alimentosy Seguridad en la Cocina Aprenda a maximizar los recursos alimentarios, almacene o conserve sus alimentos frescos de forma segura, y evitar numerosos viajes al supermercado 

2/16: Los Bocadillos Aprenda a tomar decisiones inteligentes sobre los bocadillos que sirve e involucre a los niños en 

la preparación de los bocadillos. 

2/23: Niños en la Cocina Aprenda a trabajar junto con los niños para hacer comidas y refrigerios que todos disfrutarán. 

Para registrarse por favor llame a Silvia Barajas at 970-8679606/9704674974 or silvia.barajas@morganfamilycenter.org 

Janawar/27: Baro sida loo qorsheeyo loona diyaariyo cuntooyin raqiis ah oo caafimaad leh oo aad ku sameyn karto gurigaaga

6:00-7:00 Galabtii 

Febraayo/02: ka dhigida walxahaaga cuntada inay u shaqeeyaan reerkaaga, iyo barashada hagaajinta maaddooyinka ku jira cuntadaada si 

loo kordhiyo cuntada aad cunayso oo aad u quudiso qoyskaaga. 

Febraayo/09: badbaadada iyo keydinta cuntadaad, Baro inaad badiso kheyraadka cuntada,kaydi ama ilaali badbaadadaada cuntada ee cusub, waxayna kaa caawineysaa safarada baden ee aad ku geleyso dukaanka 

raashinka oo aad aado.. 

Febraayo/16: baro inaad ku sameyso xulasho xikmad leh cuntada fudud ee aad ugu adeegto martidaada, oo ka qayb gali carruurtaada diyaarinta 

cuntada fudud. 

Febraayo/23: caruurta jikada ku jira waxay bartaan inay wada bartashaqeeyaan, iyada oo ay carruurtaadu iyo adiga bartaan samaynta cuntooyin cafimaad leh iyo cunto fudud oo uu qof walba ku raaxeysa

doono. 

Ka qaybgalayaashu way heli doonaan karka la yiraahdo “Gift 

cardoo leh 10 doolar, class kasta oo ay xaadiraan!!! 

Isqorista: Silvia Barajas ka wac 970-467-4974 ama 9708679606. Haddii aad ubaahantahay Turjumaan fadlan dheh “interperter” oo ku sug 

taleefanka caawimaad.

Photo Credit to Cookingmatters.org

(If you have an event and would like to have it featured, please contact General@morganfamilycenter.org)